Tata Cara Sholat berjamaah Di Masjid

tata cara sholat jamaah

Nabi sangat menganjurkan terutama bagi laki-laki untuk menjalankan sholat lima waktu berjamaah di masid. Bahkan nilainya disebutkan 27 kali lipat lebih baik. Pernyataan nabi ini dikarenakan begitu besarnya keutamaan sholat berjamaah di masjid. Berikut ini beberapa keutamaan sholat berjamaah...