Tata Cara Sholat berjamaah Di Masjid

Nabi sangat menganjurkan terutama bagi laki-laki untuk menjalankan sholat lima waktu berjamaah di masid.

Bahkan nilainya disebutkan 27 kali lipat lebih baik.

Pernyataan nabi ini dikarenakan begitu besarnya keutamaan sholat berjamaah di masjid. Berikut ini beberapa keutamaan sholat berjamaah di masjid.

 

1. Rajin berjamaah di masjid adalah tanda keimanan.

Alloh swt berfirman:

Hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Alloh, orang yang beriman kepada Alloh dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut siapapun selain kepada Alloh, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang  yang mendapat petunjuk (Qs At taubah:18).

Ayat di atas menjelaskan hubungan yang erat antara masjid dan keimanan seseorang.

2. Meningkatkan kualitas kita. Langkah kaki orang berjalan menuju masjid, langkah pertama meningkatkan derajat, langkah berikutnya menggugurkan dosa-dosa (Hr Ahmad)

3. Masjid adalah pusat ilmu, selain untuk menjalankan sholat, di masjid dijadikan tempat untuk majelis ilmu/pengajian. Sehingga orang yang sering ke masjid dipastikan kepahaman ilmunya  pasti lebih tinggi dari yang jarang ke masjid.

4. Masjid juga tempat untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Sebagai makhluk sosial tentu saja kita butuh bersosialisai dengan warga di sekitar rumah kita. Masjid adalah tempat terbaik untuk bertemu, bertukar pikir dengan warga di sekitar rumah kita.

Tata cara sholat berjamaah di masjid

Ketika mendengar adzan, maka berwudlu di rumah dengan sempurna, setelah itu berjalanlah di masjid dengan tenang. walaupun mungkin iqomah telah terdengar tetaplah tenang berjalan di masjid, jangan berlari walupun akan tertinggal sholat jamaah.

Setelah sampai di masjid sholatlah 2 rakaat takhiyatul masjid bila sholat jamaah belum dimulai, bila sudah dimulai jangan lakukan sholat takhiyatul masjid tetapi langsung mengikuti sholat berjamaah.

Ikutilah gerakan imam sampai selesai. Bila kita di awal kita mengikuti imam tertinggal  1 rakaat maka selepas salam jangan ikut salam , sempurnakan kekurangan sholat yang satu rakaat sampai selesai. Begitu juga bila kurang 2 rakaat dan seterusnya.

Selepas sholat bila imam memimpin wirid maka ikutilah juga, bila kita punya amalan infirodi (pribadi) yang didapat dari guru-guru kita akan lebih baik bila kita baca selepas itu supaya tidak saling menganggu.

Demikian artikel ringkas tentang tata cara sholat berjamaah di masjid, semoga bermanfaat.

 

Tata Cara Sholat berjamaah Di Masjid | kangbambang | 4.5